کوچک کردن پستان ها

از معدود اعمال جراحی پلاستیک است که جنبه درمانی دارد . زیرا عوارض ناشی از وزن بیش از اندازه پستان ها سبب درد گردن، احساس درد شانه ها و زخم شدن زیر پستان ها و جا انداختن بند سوتین در ناحیه شانه می گردد و فرد را از نظر روحی و روانی نیز دچار احساس عدم اعتماد به نفس می کند .

عوارض:

با استفاده از تکنیک جدید جراحی که در سال های اخیر توسط جراحان فوق تخصص جراحی پلاستیک استفاده می گردد عوارض جراحی کوچک کردن پستان ها در مقایسه با تکنیک های قدیمی عوارض خیلی کمتری دارند . (تورم و هماتوم و کم شدن حس نوک سینه و عدم توانایی در شیر دادن و از بین رفتن نوک پستان ها در تکنیک جدید خیلی خیلی کمتر است )

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک صحیح و مهارت جراح بسیار رضایتبخش است و فرد بعد از جراحی احساس سبکی در ناحیه شانه و گردن می کند و از نظر روحی و روانی نیز بسیار راضی خواهد بود و اعتماد به نفس زیادی از لحاظ ظاهری پیدا خواهد کرد .

تکنیک جراحی به صورت :

  1. برش به صورت لنگر کشتی
  2. برش عمودی تنها

جراحان فوق تخصص زیبایی بیشتر از تکنیک برش عمودی استفاده می کنند . در این روش دیگر برش افقی زیر پستان ها وجود ندارد و نتایج عمل بسیار بهتر از تکنیک قدیمی است .