ساکشن چربی گردن

برای از بین بردن تجمع چربی در ناحیه گردن (غبغب) کاربرد دارد و نتیجه آن در تغییر ظاهری افراد که از مشکل فوق رنج می برند بسیار زیاد است .

عوارض:

تورم و کبودی در ناحیه گردن به صورت موقت .

نتایج:

در صورت تکنیک مناسب بسیار رضایت بخش است .