ران ها و ساق پا

مشکلات ظاهری ران ها به 2 دسته تقسیم می شوند :

  1. قطر بیش از اندازه ران ها که ممکن است فقط به خاطر تجمع چربی در قسمت خارجی ران ها باشند یا در تمام مناطق که بهترین روش درمانی این مشکلات معمولاً لیپوپلاستی است .
  2. پوست شل ناحیه ران که به دلیل کاهش وزن زیاد و سریع اتفاق می افتد و درمان مناسب آن در اغلب موارد لیفتینگ ران است که با برش جراحی در قسمت داخلی کشاله ران پوست قسمت مذکور به سمت بالا کشیده می شود .

ساق پا :

مشکلات ظاهری ناحیه ساق معمولاً قطر بیش از اندازه ساق پا است که می تواند در نتیجه افزایش ضخامت چربی زیر پوستی یا اندازه بیش از نرمال عضلات منطقه مذکور باشد در صورتی که این مسئله در نتیجه ضخامت زیاد چربی منطقه باشد لیپوپلاستی روش مناسبی است .

در صورتی که فرد از نازک بودن ناحیه ساق پا شکایت دارد می شود از تزریق چربی (در صورت موجود بودن) یا استفاده از پروتز ساق پا این مشکل را برطرف کرد .