ترمیم نقایص نوک پستان ها

از جمله اعمال زیبایی است که به کمک آن می توان اشکالات ظاهری و فانکشنال نوک پستان ها را برطرف نمود از جمله خارج کردن نوک سینه هایی که فرو رفته هستند و یا کوچک کردن سایز نوک پستان ها .

عوارض:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب عارضه خاصی ندارد .

نتایج:

در اکثریت موارد رضایت بخش است .