ترمیم لاله گوش (اتوپلاستی)

در اکثریت موارد جهت اصلاح دفورمیتی لاله گوش استفاده می گردد و بیشترین موارد در بیمارانی است که دارای گوش برجسته هستند . بهترین سن جهت انجام جراحی قبل از ورود به مدرسه می باشد ولی در اکثریت مواقع بیماران در سنین بالاتر جهت جراحی مراجعه می کنند .

عوارض:

هماتوم و عدم تقارن

طول زمان جراحی:

حدود 5/1-1 ساعت با بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی .

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب دائمی و رضایت بخش خواهد بود .