برطرف سازی عدم تقارن پستان ها

بر طرف سازی عدم تقارن پستان ها

معمولاً در اکثریت موارد این اشکال ظاهری در سن بلوغ ایجاد می گردد و با بالاتر رفتن سن و حاملگی و شیر دادن نوزاد ممکن است افزایش یابد . در موارد خفیف آن احتیاج به اقدام خاصی ندارد ولی اگر این عدم تقارن به حدی باشدکه فرد را از نظر جسمی، روحی یا روحی و روانی دچار مشکل کرده باشد احتیاج به اصلاح دارد .

عوارض:

بسته به تکنیک استفاده شده جهت درمان دارد ولی تورم و بی حسی موضعی ناحیه سینه و نوک پستان ها و درد از عوارض آن است .

تکنیک های متفاوتی جهت این امر وجود دارد که شامل استفاده از پروتز یا تغییر سایز و شکل پستان ها با استفاده از تکنیک های خاص جراحی می باشد .

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب و مهارت جراح فوق تخصص قابل قبول است .