برجسته کردن لب ها

جهت بیشتر نمودن حجم لب و افزایش قسمت قرمزی لب انجام می گردد و روش های متداول آن، تزریق ژل، تزریق چربی و استفاده از پروتز و در موارد محدودی نیز انجام جراحی مستقیم بر روی لب ها می باشد .

عوارض:

بسته به تکنیک مورد استفاده دارد ولی در تزریق ژل کمترین عوارض دیده می شود. (استفاده از ژل مناسب و استاندارد)

طول زمان:

تزریق ژل به صورت سرپایی در مطب است و سایر موارد در اتاق عمل و با بی حسی موضعی انجام می گیرد .

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب و مواد مناسب نتایج رضایت بخش است . در مورد ژل و چربی معمولاً نتایج به صورت موقتی است و هر چند ماه یک بار احتیاج به تکرار دارند ولی در پروتز نتیجه دائمی است .