برجسته کردن گونه

جهت این امر روش های متعددی وجود دارد که امروزه از تزریق چربی، تزریق ژل های استاندارد و پروتز های گونه استفاده می گردد . تمامی این روش ها در صورتیکه انتخاب بیمار به درستی انجام شده باشد موفقیت آمیز خواهند بود و این بستگی به خواسته بیمار و در نهایت نظر پزشک جراح فوق تخصص دارد .

عوارض:

بسته به روش انتخاب متفاوت خواهد بود ولی تورم، بی حسی و در موارد کمی احساس کشیدگی پوست و محدودیت در حرکت دهان و لب ها وجود دارد .

طول زمان جراحی:

بسته به تکنیک جراحی انتخاب شده متفاوت است . کارگذاری پروتز گونه بین 60-45 دقیقه است و تزریق چربی هم به همین ترتیب است . تزریق ژل در مطب و به صورت سرپایی انجام می گیرد .

دوران نقاهت بین 7-3 روز بسته به روشهای مختلف است .

خطرات:

عفونت، هماتوم، جابجایی پروتز، عدم تقارن (در تزریق چربی و ژل)، بی حسی پوست صورت (موقت یا دائمی).

نتایج:

در مورد پروتز دائم است. در مورد ژل و چربی بستگی به بافت فرد و تکنیک استفاده شده دارد .