برجسته کردن چانه ها

این روش جهت برطرف کردن عیوب ظاهری چانه ها به خصوص کوچک بودن چانه نقش دارد . و بسته به میزان کوچک بودن چانه ها و سایر مشخصات قسمت تحتانی صورت گزینه های مختلفی جهت اصلاح ان وجود دارد که در روش جراحی روی استخوان چانه و استفاده از پروتز در روش درمان مناسب می باشند .

عوارض:

بستگی به روش انتخابی دارد . در صورت استفاده از روش های تغییر فرم استخوان چانه احتمال آسیب دیدگی عصب حسی چانه و عفونت و هماتوم وجود دارد . و در صورت استفاده از پروتز که در موارد خفیف تر جهت اصلاح کوچک بودن چانه استفاده می گردد نیز عوارض مشابهی دیده می شود .

طول زمان جراحی:

در روش استخوانی بین 2- 5/1 ساعت است و به روش پروتز حدود 30 دقیقه .

خطرات:

عفونت، هماتوم، بی حسی لب پایین

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب و بیمار مناسب هر دو روش قابل قبول هستند .