بالا کشیدن پستان ها

پایین آمدن نوک سینه ها و شل شدن بافت پستان ها از مواردی است که می تواند به صورت اولیه باشد یا در مواردی به صورت ثانویه به دنبال حاملگی و شیردهی و یا کاهش زیاد وزن ایجاد گردد . بسته به شدت آن روش های جراحی مثل استفاده از پروتز یا جراحی یا ترکیبی از پروتز و شکل دادن بافت پستان با جراحی وجود دارد .

عوارض:

بستگی به تکنیک استفاده شده دارد ولی تورم، درد، بی حسی موقت نوک سینه ها شایع است که معمولاً این عوارض موقتی هستند .

نتایج:

در صورت استفاده از تکنیک مناسب و انتخاب صحیح بیمار نتایج بسیار رضایت بخش است . در تمامی موارد جراحی پستان ها چند هفته بعد از عمل، اسکار جراحی توسط اینجانب لیزر درمانی می شود و در نتیجه اسکار کمتری بعد از عمل باقی می ماند .