بازسازی پستان ها

کاربرد این جراحی ها در اکثریت موارد به دنبال عوارض ایجاد شده به دنبال جراحی های قبلی بافت پستان ها می باشد . مثلاً در مواردی که به دلیل وجود توده های بدخیم یا خوش خیم، یا انجام جراحی های با تکنیک نامناسب قسمتی یا تمامی بافت پستان برداشته شده یا از بین رفته است .

تکنیک های مختلفی جهت این گونه ضایعات وجود دارد که بسته به وسعت ضایعه و آناتومی بدن فرد می توان یا از بافت بدن خود فرد جهت بازسازی پستان ها استفاده کرد و یا با استفاده از پروتزهای مخصوص یا ترکیبی از هر دو تکنیک فوق .

عوارض:

به دلیل وسعت جراحی و وجود تکنیک های متفاوت عوارض مختلفی از جمله هماتوم، از بین رفتن بافت استفاده شده جهت ترمیم پستان، عفونت و عدم تقارن پستان ها و ... وجود دارد .

نتایج:

در صورت مهارت جراح و استفاده از تکنیک مناسب غالباً نتایج رضایت بخش است و بیماران را تا حد زیادی راضی می کند .